Toerzeilers

Geschiedenis van de Small Ships Race

In 2011 is de eerste Small Ships Race (SSR) georganiseerd op initiatief van Simon Does onder auspiciën van de Toerzeilers. De race wordt gehouden in het Pinksterweekend van IJmuiden naar Lowestoft en heeft een afstand van ongeveer 100 nm. De Pinkstertocht wordt al een groot aantal jaren georganiseerd door de Toerzeilers waarbij de deelnemers vaak beschikken over “grote” zeiljachten. Het maken van de tocht met een kleine boot vergt een andere voorbereiding van zowel schip als schipper. Daarom is destijds besloten om voor de kleine schepen een aparte tocht te organiseren.

Doelgroep van de Small Ships Race

De tocht is bedoeld voor schippers met een boot die kleiner is dan 7,50 mtr (24 ft) die op eigen kiel de (eerste) oversteek naar Engeland willen maken waarbij het motto is “Kleine schepen Grote Schippers”. Doelstelling van de SSR is om minder ervaren schippers de mogelijkheid te bieden om gezamenlijk de overtocht veilig te kunnen maken.

Voorbereiding voor de reis

Centraal bij de voorbereiding staat de SSR veiligheidslijst waarop een groot aantal zaken staan waaraan boot en bemanning moeten voldoen. Het is niet de bedoeling om alle onderdelen van deze lijst letterlijk uit te voeren maar belangrijk is steeds de vraag: Wat gaan we doen als…..? De lijst dwingt de schipper om bewust met allerlei zaken op het gebied van veiligheid om te gaan, variërend van het dragen van een reddingsvest met veiligheidslijn tot het gebruik van noodvuurwerk en marifoon.

Ongeveer 2 maanden voor de tocht organiseert de voorbereidingscommissie een vrijblijvende informatiemiddag waarbij de voorbereiding van het schip en de bemanning wordt toegelicht.
Hierbij komen zaken aan de orde als uitrusting van de boot, navigatie, kleding, voedsel e.d.. Tijdens de middag zijn er enthousiaste deelnemers aanwezig van vorige edities die een schat aan informatie kunnen geven. Aan de hand van de gegeven informatie kan zelf besloten worden om met de tocht mee te gaan of misschien (nog) niet.

Ongeveer 2 weken voor de tocht is er een verplichte deelnemersavond waar de tocht in detail wordt toegelicht. Hierbij komen bijvoorbeeld de planning, het verkeers-scheidingsstelsel bij IJmuiden, de aanloop van Lowestoft en de indeling van de groepen aan de orde.

Op de dag voor de oversteek vindt er een laatste veiligheidscontrole plaats waarbij gekeken wordt naar uitvoering van een aantal zaken op de veiligheidslijst. Hierbij behoudt de commissie zich het recht voor om deelname aan de tocht te weigeren. Veiligheid boven alles.

Doel van de voorbereiding is om te komen tot een grote mate van zelfredzaamheid. De tocht wordt dan wel gezamenlijk gevaren maar in geval van nood is hulp van medeschippers op volle zee vrijwel uitgesloten. In het geval van ernstige problemen zal een beroep gedaan moeten worden op de KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij).

Beoordeling van de wedstrijd

Bij de eerste edities ging het vooral om snelheid, gecorrigeerd met de SW-waarde. Om beter recht te doen aan de aard van het evenement is door een jury-commissie, die bestaat uit winnaars van de vorige edities, de “schijf van vijf” bedacht. Hierbij telt in de einduitslag niet alleen de gecorrigeerde zeiltijd mee, maar ook zaken die te maken hebben met voorbereiding en evaluatie van de voorbereiding na aankomst in Lowestoft. Deze beoordeling is voor het eerst gebruikt bij de SSR van 2016 naast de SW gecorrigeerde zeiltijden.

Puntentelling

Aan elke schipper wordt gevraagd om vooraf een online enquete in te vullen waarin onderstaande 5 categorieën aan de orde komen:

  • Uitvoering van de SSR veiligheidslijst
  • Navigatie en communicatie
  • Comfort
  • Energievoorziening
  • Zeilvoering en zeiltrim

De jury-commissie kent punten toe aan elke categorie met een maximum van 5 punten per categorie. Hieruit volgt een gemiddelde waarde die toegekend wordt aan de voorbereiding. Bij aankomst in Lowestoft evalueert de schipper de voorbereiding samen met de jury-commissie en kent de commissie punten toe aan de evaluatie met een maximum van 5 punten per categorie. Hieruit volgt een gemiddelde waarde voor de evaluatie. Daarnaast wordt de gezeilde SW-tijd, eventueel gecorrigeerd met de tijd die gevaren is op de motor (deze tijd telt dubbel), via een formule omgezet in een score van 1 tot 5.

De eindscore is een optelling van de gemiddelde score voor de voorbereiding, de gemiddelde score voor de evaluatie en de score voor de gezeilde tijd waarbij de score voor de evaluatie dubbel telt. De maximale totaalscore is hierbij 20 punten.

Uitreiking wisseltrofee Mr. Vee

De tocht wordt traditiegetrouw afgesloten met een diner in de Royal Norfolk & Suffolk Yacht Club in de haven van Lowestoft. Tijdens dit diner vindt ook de uitreiking plaats van de Mr. Vee wisseltrofee. De terugtocht is voor alle deelnemers individueel. Sommige schippers gaan verder met het verkennen van de Engelse oostkust terwijl anderen weer terug gaan naar Nederland.

Toekomst van de Small Ships Race

De SSR wordt nu een aantal jaren met veel enthousiasme georganiseerd. Toch ontstaan er langzamerhand plannen om het aanbod voor kleine schepen uit te breiden. Dat zou kunnen betekenen dat er in de toekomst ook tochten georganiseerd worden op andere bestemmingen. Er zijn nog genoeg mooie plekjes te ontdekken met onze kleine bootjes.

Small Ships Race next generation

In gezamenlijk overleg is besloten om de organisatie van de Small Ships Race zelfstandig verder te laten gaan. Onderstaand een artikeltje uit het clubblad van de Toerzeilers, editie oktober 2017.

Informatie over de race

Veiligheidslijst SSR
DressCode Lowestoft

Uitslag SSR2016
Uitslag SSR2015
Uitslag SSR2014
Uitslag SSR2012
Uitslag SSR2011