HC-05

De HC-05 module is speciaal ontwikkeld voor seriële communicatie via bluetooth. De module is eenvoudig programmeerbaar via AT-commando’s die je kunt geven via een terminal programma zoals “Termite”. Hij is verkrijgbaar op een breakout board met type aanduiding GW-040 of ZS-040. Hoewel de HC-05 module werkt op 3,3V kun je het board voeden met 3,6-6V door een ingebouwde spanningsconverter. Uitgang (TX) en ingang (RX) werken beide wel op 3,3V !

In onze toepassing zal de converter NMEA-data gaan versturen naar een tablet waarop de navigatieprogramma’s OpenCPN en NVcharts draaien. Voordat je de module kunt gebruiken zullen een aantal zaken zoals naam, wachtwoord en baudrate ingesteld moeten worden.

De module is programmeerbaar met een groot aantal AT-commando’s. Slechts een paar hebben wij nodig voor onze toepassing. Veel meer commando’s kun je vinden in het document onderaan deze pagina. Programmering kun je uitvoeren met een PC waarop je de module aansluit via een USB-serial converter.

Deze converters kun je in een groot aantal uitvoeringen vinden. Verschillen zitten daarbij in de gebruikte chipset. Converters met een FTDI (FT232RL) of CH340 chipset worden standaard door Windows herkend en geïnstalleerd. Er zijn veel converters op de markt die draaien op een oudere PL2303 chipset. Deze wordt niet meer door windows ondersteund. Ik gebruik zelf bovenstaande converter die draait op deze chipset. Onderaan deze pagina kun je daarvoor een oude maar goed werkende driver downloaden.

Na het installeren van het programma Termite kun je voor het programmeren onderstaande stappen doorlopen. Daarna zal de converter werken op een snelheid van 38400 baud met een standaard protocol dat voor vrijwel alle NMEA toepassingen bruikbaar is.

 • Testboard aansluiten op een USB-serial converter.
 • Module in AT-mode zetten: Knopje indrukken tijdens insteken converter.
 • LED’s knipperen langzaam: module staat in AT-mode.
 • Start Terminal programma, b.v. Termite.
 • Stel Termite in op 38400 baud (Soms 9600 baud) en zet CR&LF aan.
 • Knopje bij het versturen van AT-commando’s ingedrukt houden.
 • AT: module reageert na elk commando met “OK”.
 • AT+ORGL : module terugzetten na fabrieksinstellingen.
 • AT+ROLE=0 : Module staat in slave-mode.
 • AT+NAME=HC-05: Instellen naam van de module “HC-05”.
 • AT+PSWD=1234 : Instellen pairing wachtwoord “1234”.
 • AT+UART=38400,0,0 : Instellen NMEA baudrate (38400 AIS of 4800 GPS).
 • Module is na het opnieuw aanzetten klaar voor koppeling met een gebruiker.

De RX-ingang van de module mag aangestuurd worden met maximaal 3,3V. Daarnaast is een galvanische scheiding van de NMEA-signalen belangrijk. Daarom heb ik een opto-coupler gebruikt die zorgt voor deze scheiding en ook zorgdraagt voor de correcte spanning van 3,3V. Voeding van 3,3V kun je maken met een kleine 5V > 3,3V converter die je in allerlei uitvoeringen kunt krijgen. Een leuke gemonteerde opto-coupler is verkrijgbaar bij PCnautic. Voeding voor het breakout board is 5V.

Pairing van de module met een tablet loopt via het gebruikelijke proces. Zoek op de naam “HC-05” en voer als wachtwoord in “1234”. Daarna bluetooth in het navigatieprogramma instellen als bron voor NMEA data.

HC03-05 AT commands
Termite
Prolific PL2303 driver v3.3.2.102 (2008-24-09)