HLK-RM04

Op onze boot gebruiken we een RX100 AIS-ontvanger die ook als multiplexer werkt voor de GPS-ontvanger. Het samengestelde signaal gaat naar een serieel/ wifi converter die ervoor zorgt dat beide signalen draadloos te ontvangen zijn. Via wifi komt het signaal binnen op een PC waarop het programma OpenCPN draait en/ of het navigatie-programma van NV-charts. Ontvangst gaat ook goed in de Android App van NV-charts. Als serieel/ wifi converter is de module HLK-RM04 erg goed bruikbaar. Met deze converter is het eenvoudig om NMEA-data draadloos op de boot beschikbaar te maken via wifi. Stroomverbruik van de converter is ongeveer 60 mA bij 12 V (Let op: De module draait op 5 Volt).

hlk-rm04-with-base-board

Meest eenvoudig is het om de module de eerste keer via de LAN-poort aan te sluiten op een PC. Als je de module aanzet is de webinterface na zo’n 30 seconden via LAN bereikbaar op IP-adres 192.168.16.254. Username “admin”, password “admin”. De module is ook bereikbaar op dit IP-adres via wifi: SSID “Hi-link xxx”, password “12345678”.

In de webinterface heb je 2 keuzemogelijkheden. Het menu dat standaard verschijnt (menu 1) en een uitgebreider menu als je op het logo Hi-Link linksboven drukt (menu 2). Meest belangrijke instellingen kun je doen in menu 1.

Standaard staan alle functionaliteiten van de module aan; De “Netmode” keuze staat op “default”. Dit betekent dat zowel de serial-wifi als de serial-LAN functies zijn geactiveerd. Nu kun je via het pulldown menu bij “Netmode” de functie “wifi (AP) – serial” activeren. Dit is niet perse nodig maar het scheelt weer wat stroomverbruik omdat je de LAN-functies op deze manier uitzet.

In het menu kun je o.a. het SSID en password van het wifi access point aanpassen. In deze beschrijving ga ik ervan uit dat uitsluitend de functie “wifi (AP) – serial“ is geactiveerd. Bij gebruik van deze functie zijn de IP-adressen anders en is de module alleen bereikbaar via wifi en niet meer via LAN. Nadat je de keuze “wifi (AP) – serial” hebt geactiveerd gaat de module rebooten en kun je de webinterface benaderen op een ander IP-adres: 192.168.11.254. Standaard staat de serial interface ingesteld op een baudrate van 115200. Deze is te wijzigen bij “Serial Configure” in menu 1 en heb ik ingesteld op 38400.

In principe is de module nu klaar voor gebruik. In OpenCPN bij verbindingen een nieuwe TCP netwerk-verbinding aanmaken op IP-adres 192.168.11.254 en poortnummer 8080. Er zijn nog veel meer instellingen mogelijk maar met bovenstaande configuratie kun je in elk geval minimaal NMEA omzetten naar wifi. Ik heb de configuratie getest met OpenCPN en de app van NV-charts, beiden onder Windows 10 op een Pipo X9. De configuratie werkt parallel ook op de Android app van NV-charts. Als je het knopje “default” op het het printje 10 sec. indrukt gaat de module terug naar z’n standaard fabrieksinstellingen. Voor het gebruik van VNC server/ viewer kun je de server via zijn MAC-adres een vast IP-adres geven in menu 2. Standaard staat de secondary DNS-server op 0 en daardoor accepteert de module geen wijzigingen in de LAN-settings. Dit is eenvoudig op te lossen door hier in te vullen 8.8.8.8. Daarna kun je ook een MAC-adres opgeven.

De module kan meerdere TCP verbindingen tegelijk onderhouden. Dat is een groot voordeel bij navigateprogramma’s zoals b.v. NVcharts die alleen met TCP kunnen werken. Via TCP kun je dan toch op meerdere devices tegelijkertijd NVcharts gebruiken. Programma’s die werken met het UDP-protocol, zoals b.v. Isailor, kunnen veel eenvoudiger meerdere devices tegelijkertijd van informatie voorzien.

Aansluiten van de hardware:

Ik heb de HLK-module, samen met een 12V/ 5V converter, ingebouwd in een klein kastje met een externe wifi-antenne. In het deksel is een kleine LED gemonteerd die is aangesloten op pen 3 van de module. Deze LED geeft de wifi-activiteit aan en kan helpen bij het oplossen van verbindingsproblemen.

De HLK module heeft een “echte” RS232 aansluiting waarbij gebruik wordt gemaakt van de MAX 3232 chip. Het NMEA signaal is rechtstreeks aan te sluiten op deze RS232 ingang. NMEA A+ op pen 3 (RX) en NMEA B- op pen 5 (GND). Let hierbij wel op  dat de NMEA-uitgang van de talker beveiligd is tegen het aansluiten van één van de zwevende datalijnen aan GND. Dit is het geval bij apparatuur van het merk SRT, zoals bijvoorbeeld de RX100 AIS-ontvanger en de B100 AIS-transponder. In het geval dat de apparatuur een gezamenlijke GND heeft kun je ook alleen de NMEA A+ aansluiten en de NMEA B- los laten. In alle andere gevallen is het raadzaam om het signaal aan te bieden via een optocoupler die een galvanische scheiding aanbrengt tussen de NMEA-talker en de HLK-module. Meer informatie over het aansluiten van NMEA is te vinden in onderstaande NMEA 0183 information sheet.

Aansluitingen van de 9-pins sub D connector zoals te zien is in bovenstaande foto. Wat opvalt is dat pen 3 de RX-ingang is.

Optocoupler:

Voor galvanische scheiding kun je een optocoupler gebruiken van PCnautic. Dit printje maakt gebruik van de M50L chip. Sluit +5V en GND aan op het HLK testboard. Sluit TX aan op de RS232 ingang van de HLK (op de onderkant van het testboard is dit pen 3/ RX). Sluit de ingang van de optocoupler (A+ en B-) aan op de NMEA uitgang van de AIS ontvanger/ transponder, A+ op TX+ nmea en B- op TX- nmea.

Documentatie van de HLK-RM04 kun je hier downloaden:

hlk-rm04-datasheet
hlk-rm04-user-manual
NMEA 0183 Information sheet issue 4